Sản Phẩm

Bán chữ “XE HỢP ĐỒNG” phản quang

Căn cứ điểm b, khoản 1, Điều 6 của NĐ 10/2020/NĐ-CP: Quy định xe kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng phải được niêm yết (dán cố định) cụm từ “XE HỢP ĐỒNG” làm bằng vật liệu phản quang trên kính phía trước và kính phía sau xe; với kích thước tối thiểu […]