Tuyển dụng

Bán chữ “XE HỢP ĐỒNG” phản quang

Căn cứ điểm b, khoản 1, Điều 6 của NĐ 10/2020/NĐ-CP: Quy định xe kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng phải được niêm yết (dán cố định) cụm từ “XE HỢP ĐỒNG” làm bằng vật liệu phản quang trên kính phía trước và kính phía sau xe; với kích thước tối thiểu […]

Xe hợp đồng điện tử như Grab, Be, FastGo như hiện nay phải niêm yết chữ “Xe hợp đồng” ở kính trước và kính sau của xe

Xe hợp đồng điện tử phải dán chữ ‘Xe hợp đồng’ bằng vật liệu phản quang trước và sau xe hoặc phải đeo mào Kể từ ngày1-4-2020, xe hợp đồng điện tử như loại hình GrabCar, Be, FastGo… phải niêm yết chữ “Xe hợp đồng” trên kính trước và sau xe. Đó là nội dung […]

Taxi công nghệ được lựa chọn ‘đeo mào’ hoặc dán chữ phản quang lên kính

Theo quy định mới, taxi truyền thống và taxi công nghệ được lựa chọn gắn hộp đèn (đeo mào) với chữ TAXI hoặc dán cụm từ ‘XE TAXI’ làm bằng vật liệu phản quang, thay vì quy định cứng bắt buộc gắn hộp đèn trên nóc xe. Ngày 17/1, Thủ tướng Chính phủ đã ký […]

Quy định dán decal phản quang theo nghị định 10/2020/NĐ-CP

Sau 12 lần dự thảo, hôm nay 17-1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Nghị định 10 thay thế Nghị định 86/2014/NĐ-CP quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ôtô, chấm dứt việc tranh cãi về quy định quản lý taxi truyền thống và taxi công […]