Màng Phản Quang 3M Mỹ series 3400

Màng Phản Quang 3M series 3400

Seris: EGP dòng 3400

Màu sắc: Trắng, vàng, đỏ, xanh lam

Xuất xứ: Hàng của 3M sản xuất tại Singapore

Đặc tính: Đáp ứng yêu cầu ASTM D4956 và TCVN 7887 loại 1. Phù hợp với loại đường giao thông nông thôn. Công nghệ vi lăng kính. Hệ số vượt trội so với EG 3200