Taxi công nghệ được lựa chọn ‘đeo mào’ hoặc dán chữ phản quang lên kính

Theo quy định mới, taxi truyền thống và taxi công nghệ được lựa chọn gắn hộp đèn (đeo mào) với chữ TAXI hoặc dán cụm từ ‘XE TAXI’ làm bằng vật liệu phản quang, thay vì quy định cứng bắt buộc gắn hộp đèn trên nóc xe.

Ngày 17/1, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định 10/2020 thay thế Nghị định 86/2014 quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô sau nhiều lần dự thảo gây tranh cãi. Nghị định này sẽ chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1/4/2020.

Đáng chú ý, nghị định mới cho phép taxi truyền thống và taxi công nghệ được lựa chọn gắn hộp đèn với chữ TAXI hoặc dán chữ “XE TAXI” phản quang, thay vì quy định cứng bắt buộc gắn hộp đèn trên nóc xe như các bản dự thảo trước.

Cụ thể, điểm b, khoản 1, điều 6 của Nghị định 10 quy định xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách bằng taxi (bao gồm taxi thanh toán bằng đồng hồ và taxi có sử dụng công cụ thanh toán, kết nối bằng ứng dụng điện tử) được quyền lựa chọn gắn hộp đèn với chữ “TAXI” cố định trên nóc xe, với kính thước tối thiểu là 12 x 30 cm, hoặc niêm yết (dán cố định) cụm từ “XE TAXI” làm bằng vật liệu phản quang trên kính phía trước và kính phía sau xe, với kích thước tối thiểu của cụm từ “XE TAXI” là 6 x 20 cm.

Trường hợp lựa chọn gắn hộp đèn với chữ “TAXI” cố định trên nóc xe thì không phải niêm yết (dán cố định) cụm từ “XE TAXI”.

Đối với xe taxi sử dụng phần mềm để đặt xe, hủy chuyến, tính cước chuyến đi, nghị định mới quy định trên xe phải có thiết bị kết nối trực tiếp với hành khách để đặt xe, hủy chuyến; tiền cước chuyến đi được tính theo quãng đường xác định trên bản đồ số.

Trường hợp xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách có trên 70% tổng thời gian hoạt động trong một tháng tại địa phương nào thì phải thực hiện cấp phù hiệu địa phương đó. Việc xác định tổng thời gian hoạt động được thực hiện thông qua dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của xe.

Nghị định 10/2020 cũng không bắt buộc xe hợp đồng điện tử phải gắn hộp đèn nhưng yêu cầu dán phù hiệu phản quang bên trong xe. Cụ thể, nghị định mới quy định niêm yết (dán cố định) cụm từ “XE HỢP ĐỒNG” trên kính phía trước và kính phía sau xe. Theo đó, xe hợp đồng như Grab hay Be phải có phù hiệu “XE HỢP ĐỒNG” và được dán cố định phía bên phải mặt trong kính trước của xe.

Cụ thể, tại điểm a, điều 7 của Nghị định 10, xe hợp đồng phải có phù hiệu “XE HỢP ĐỒNG” và được dán cố định phía bên phải mặt trong kính trước của xe; phải được niêm yết các thông tin khác trên xe.

Phải được niêm yết (dán cố định) cụm từ “XE HỢP ĐỒNG” làm bằng vật liệu phản quang trên kính phía trước và kính phía sau xe; với kích thước tối thiểu của cụm từ “XE HỢP ĐỒNG” là 6x20cm.

Trước đó, nghị định quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô đã có 12 lần dự thảo gây tranh cãi, đặc biệt là với các quy định về quản lý loại hình taxi công nghệ.

Trong các bản dự thảo trước, Bộ Giao thông vận tải quy định cả 2 loại taxi công nghệ và truyền thống đều phải có phù hiệu “Taxi” và được dán cố định phía bên phải mặt kính trước của xe, có hộp đèn chữ “Taxi” gắn cố định trước nóc xe, kích thước tối thiểu 15×30 cm.

Ngay sau đó, Thủ tướng đã yêu cầu Bộ Giao thông vận tải phải hủy bỏ quy định gắn hộp đèn trên nóc xe công nghệ, loại bỏ ngay các điều kiện kinh doanh vận tải không cần thiết, sử dụng công nghệ thông tin để quản lý với loại hình này.